Các liên kết
Lượt truy cập:
22340

Chính sách pháp luật Xem tiếp

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tư pháp và phổ biến,giáo dục pháp luật trong năm 2015

Ngày 19/01/2015, Phòng Tư pháp huyện Tam Bình tổ chức tổng kết công tác tư pháp và công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2014