V/v triển khai các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 63/UBND
Ngày ban hành 13/01/2023
Người ký Lê Ngọc Đức
Trích yếu V/v triển khai các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Cơ quan ban hành UBND huyện Tam Bình
Phân loại Công văn

Tập tin đính kèm: TT can cuoc.rar