Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023 trình Hội đồng nhân dân cấp huyện
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 6635 /QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/12/2022
Người ký Nguyễn Quốc Thái
Trích yếu Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023 trình Hội đồng nhân dân cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện Tam Bình
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: QD 6635.rar