Ngày 20/09/2019 16:53:20
Định hướng sản xuất lúa và rau màu Đông xuân 2019-2020


 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kế hoạch sản xuất lúa và rau màu Đông xuân 2019-2020. Theo đó, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu thực hiện thắng lợi sản xuất lúa và rau màu vụ Đông Xuân 2019-2020 nhằm làm cơ sở tăng nhanh tốc độ tăng trưởng, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất nông nghiệp và PTNT năm 2020 và đảm bảo mức thu nhập cao cho người nông dân. Ngoài sản xuất lúa, cần bổ sung một vụ rau màu, thuỷ sản theo hệ thống canh tác phù hợp với từng vùng sinh thái của tỉnh; Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân xuống giống đúng lịch thời vụ, áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp và có cách ly về thời gian giữa vụ lúa ít nhất 3-4 tuần trên cùng một cánh đồng và thống nhất trên toàn tỉnh nhằm ngặn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Ở những vùng trồng màu chuyên canh cần thực hiện chế độ luân canh cây trồng hợp lý hoặc có thời gian cách ly giữa các vụ màu trên cùng một cánh đồng hay cho ruộng ngập nước sau khi thu hoạch để diệt trừ một số loài dịch hại quan trọng.

Sản xuất lúa Đông xuân cần áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp để đạt hiệu quả cao

Dự kiến diện tích, năng suất, sản lượng lúa: Diện tích: 56.000 ha; Năng suất: 6,8 tấn/ha;  Sản lượng: 380.000 tấn.

 

Dự kiến diện tích xuống giống và sản lượng rau màu: Diện tích: 22.482 ha; Sản lượng: 427.252 tấn

Lịch thời vụ xuống giống:

Đối với cây lúa: Bố trí thời vụ theo hướng tập trung “né rầy”, đồng loạt trên từng khu vực; không xuống giống kéo dài so với khung lịch chung. Đồng thời, thống nhất với lịch xuống giống vụ lúa Đông Xuân của Cục thống kê (từ ngày 16/10/2019 đến ngày 15/2/2019). Qua theo dõi số liệu rầy nâu vào đèn tập trung vào những ngày cuối tháng (từ ngày 20-25), Sở Nông nghiệp và PTNT khuyến cáo lịch xuống giống vụ Đông Xuân 2019 tập trung trong 3 đợt chính:

- Đợt 1: 12.000 ha, xuống giống từ ngày 06/10 - 23/10/2019 (nhằm con nước từ mùng 8/9 đến hết 25/9 ÂL). Phân bố tập trung ở những vùng ven Quốc lộ 54 của Trà Ôn, Vũng Liêm, Thị xã Bình Minh và vùng đất gò ven sông Măng thuộc huyện Tam Bình, ven sông Tiền thuộc huyện Mang Thít và Vũng Liêm.

- Đợt 2: 35.000 ha, xuống giống từ 01/11 - 21/11/2019 (nhằm con nước từ mùng 10/10 đến 25/10 ÂL), phân bố tại hầu hết tại các địa phương trong tỉnh.

- Đợt 3: 9.000 ha, xuống giống từ 02/12 - 20/12/2019 (nhằm con nước từ mùng 10/11 đến 25/11 ÂL). Phân bố ở vùng còn lại và nơi lúa Thu Đông muộn vừa thu hoạch.

* Lưu ý:

  - Các địa phương chỉ bố trí xuống giống lúa đợt 1 cho các vùng có hệ thống đê bao, thủy lợi đảm bảo cho điều kiện chống được lũ và triều cường.

  - Tình hình thời tiết, mưa lũ trong năm nay diễn biến rất phức tạp, các địa phương cần theo dõi, bám sát các dự báo để kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh lịch thời vụ cho phù hợp với điều kiện của địa phương, nhưng không được xuống giống sớm hoặc trễ hơn lịch thời vụ chung của tỉnh.

Đối với cây rau màu: Căn cứ theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch sản xuất và lịch thời vụ cụ thể cho từng vùng (Chuyên màu, 2 vụ màu - 1 vụ lúa, 2 vụ lúa - 1 vụ màu). Chú ý thực hiện chuyển dịch tăng diện tích sản xuất cây màu trên đất lúa, màu xen vườn cây ăn trái trong vụ Đông Xuân, đặc biệt là chọn các loại cây rau màu có hiệu quả kinh tế cao, chú trọng các giống mới ngắn ngày, năng suất chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tập trung xuống giống rau màu phục vụ tết Nguyên Đán 2020 đồng bộ với xuống giống lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 để kịp thời vụ cho lúa Hè Thu 2020. Nên áp dụng các biện pháp kỹ thuật để đạt năng suất cao và chất lượng an toàn.

Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố rà soát lại tình hình sản xuất nông nghiệp thực tế trên địa bàn và có kế hoạch tổ chức chỉ đạo sản xuất cụ thể cho từng vùng. Những vùng sản xuất lúa 3 vụ không hiệu quả phải bố trí lại mùa vụ theo hướng 2 vụ lúa - 1 vụ màu; 2 vụ lúa - 1 vụ cá; 2 vụ màu - 1 vụ lúa và 2 vụ lúa. Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả kế hoạch sản xuất lúa và rau màu vụ Đông Xuân 2019-2020. Tiếp tục phân công cán bộ kỹ thuật phụ trách địa bàn, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra để kịp thời nắm tình hình và đề xuất các giải pháp hỗ trợ, khắc phục thiên tai, dịch bệnh. Đặc biệt, cần chỉ đạo tốt việc thực hiện liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ hàng nông sản được nông dân chuyển đổi nhằm bù đắp do dịch tả heo châu Phi gây ra.

Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT như Chi cục Trồng trọt và BVTV, Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Giống nông nghiệp, thanh tra Sở… phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh vật tư nông nghiệp, các tổ chức cung ứng giống và các dịch vụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp để xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện cụ thể trên từng địa bàn. Kết hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xuống giống tập trung, đồng loạt, theo lịch thời vụ và áp dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa, rau màu, đặc biệt là giảm lượng giống lúa trong gieo sạ. Trong đó:

+ Chi cục Thủy Lợi theo dõi và thông báo kịp thời tình hình mưa lũ, triều cường; tiến hành kiểm tra, thông báo kịp thời tình hình độ mặn và vùng bị nhiễm mặn để các địa phương và bà con nông dân chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng tránh, nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch bảo vệ sản xuất lúa, rau màu và cây ăn trái vụ Thu Đông 2019 và Đông Xuân 2019-2020.

+ Chi cục Trồng trọt và BVTV tiếp tục theo dõi số lượng côn trùng vào bẫy đèn và thông báo lịch xuống giống né rầy để các địa phương chủ động sắp xếp lịch xuống giống phù hợp; Tăng cường công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh, theo dõi sát diễn biến của dịch hại, nhất là đối với rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá để hướng dẫn cho nông dân các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

+ Thanh tra Sở phối hợp các đơn vị chuyên ngành tổ chức thường xuyên, đột xuất các đợt thanh, kiểm tra việc kinh doanh giống lúa, giống rau màu, phân bón, thuốc BVTV ngay từ đầu vụ, nhằm ngăn ngừa sản phẩm giả, kém chất lượng và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm./.


N.M

 


 


Các tin khác