Ngày 20/09/2019 16:31:24
Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn Mô hình “Giáo dục hành động thực hiện 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới Tại xã Long Phú


Thực hiện Kế hoạch số 304/KH- BTV, ngày 14/5/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, về tổ chức các hoạt động tập huấn truyền thông nâng cao kiến thức về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” năm 2019.

Ngày 06/9/2019, Hội LHPN xã Long Phú, phối họp với Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn Mô hình “Giáo dục hành động thực hiện 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới. Tham dự có: Bà Lý Thị Kiệp - Phó CT Hội LHPN tỉnh cũng là báo cáo viên ; Bà Đỗ Thị Ánh Hồng - Phó CT Hội HPN huyện Tam Bình cùng 75 cán bộ Hội và tuyên truyền viên nòng cốt tại cơ sở.


Toàn cảnh khai mạc tập huấn

Nhằm đảm bảo thực hiện đạt yêu cầu các nội dung kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện các tiêu chí Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.Hội LHPN huyện Tam Bình kết hợp Hội LHPN tỉnh tổ chức truyền thông, hướng dẫn xây dựng Mô hình “Giáo dục hành động thực hiện 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Tại lớp tập huấn các chị được tiếp thu, trao đổi 03 chuyên đề: kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giải quyết đơn thư kiếu nại, tố cáo, xử lý điểm nóng chính trị - Xã hội; Tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay, hệ thống các văn bản Quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả; Tình hình thực hiện nông thôn mới hiện nay, vai trò, trách nhiệm của Hội phụ nữ các cấp trong việc thực hiện nông thôn mới. Lớp tập huấn đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm xử lý tình huống thường xảy ra đối với phụ nữ, trẻ em; cách lựa chọn thực phẩm an toàn; kỹ năng vận động, triển khai hiệu quả thực hiện nông thôn mới tại phương.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bà Lý Thị Kiệp cho biết, thời gian tới Hội Phụ nữ tỉnh tích cực huy động các nguồn lực để xây dựng công trình vệ sinh cho phụ nữ nghèo ở miền núi, vùng biển. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về công tác bảo vệ môi trường cho phụ nữ. Nâng cao chất lượng và phát triển các mô hình bảo vệ môi trường, đặc biệt chú trọng xây dựng CLB phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilong, mô hình thu gom rác thải tự quản, phân loại rác thải tại hộ gia đình, góp phần hoàn thành tiêu chí 17 trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) trong cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch”

 

   Tin ảnh: nguyễn phụng


Các tin khác