Ngày 20/09/2019 16:27:25
Họp triển khai kế hoạch sưu tầm hiện vật nông, ngư cụ trên địa bàn huyện Tam Bình


 

            Sáng ngày 11/9/2019, Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao huyện Tam Bình phối hợp Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long  tổ chức họp triển khai kế hoạch sưu tầm hiện vật nông, ngư cụ trên địa bàn huyện Tam Bình năm 2019 nhằm tổ chức sưu tầm hiện vật nông, ngư cụ để chuẩn bị thành lập Bảo tàng Nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Vĩnh Long.

            Cuộc họp diễn ra tại Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao huyện Tam Bình. Thành phần tham dự gồm có Bảo tàng Vĩnh Long, bộ phận Truyền thống thuộc Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao huyện Tam Bình cùng các cán bộ công chức xã trên địa bàn huyện.


Quang cảnh cuộc họp triển khai kế hoạch sưu tầm hiện vật nông, ngư cụ trên địa bàn huyện Tam Bình năm 2019

Tại buổi họp đã triển khai một số nội dung cơ bản trong quá trình sưu tầm hiện vật nông, ngư cụ sắp tới. Đoàn sưu tầm hiện vật sẽ sưu tầm hiện vật nông cụ gắn liền với hoạt động canh tác cây lúa, cây ăn trái, trồng hoa màu, chăn nuôi…; Hiện vật ngư cụ đánh bắt thuỷ sản trên sông rạch, ngư cụ đánh bắt trên ruộng, ao, hồ…; Các hiện vật truyền thống cách mạng của huyện như các chỉ thị, nghị quyết, văn bản bút tích viết tay, các loại vũ khí, quân trang, quân dụng,…; Ngoài những hiện vật về nông, ngư cụ đoàn còn tập trung sưu tầm hiện vật văn hoá dân tộc như các loại đèn, đồ đồng, nhạc cụ, di vật thờ tự trong các cơ sở tín ngưỡng, những hình ảnh, tư liệu có liên quan,…

            Được biết, đoàn sưu tầm sẽ thực hiện sưu tầm tại 77 ấp thuộc 9 xã: Tường Lộc, Mỹ Lộc, Tân Lộc, Hậu Lộc, Ngãi Tứ, Loan Mỹ, Song Phú, Phú Thịnh, Phú Lộc.

            Thời gian dự kiến trong 11 ngày kể từ ngày 23/9/2019 đến 07/10/2019.

 

                                                                                                    Văn Buôl

           


Các tin khác