Ngày 20/09/2019 16:04:52
MỸ LỘC TỔ CHỨC XÉT DUYỆT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ LẦN 1 CHO NAM CÔNG DÂN SẴN SÀNG NHẬP NGŨ NĂM 2020


          

Sáng ngày 06/9/2019, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS)xã Mỹ Lộc tổ chức hội nghị xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1 cho nam công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2020. Đây là hội nghị điểm được HĐNVQS huyện chọn xã Mỹ Lộc tổ chức xét duyệt nhằm để rút kinh nghiệm cho các xã khác trên địa bàn huyện.

 


Toàn cảnh hội nghị

         

Việc xét duyệt công khai nghĩa vụ quân sự lần 1 để làm cơ sở cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đạt chỉ tiêu, kế hoạch trên giao. Qua đó nắm chắc về chính trị, đạo đức, trình độ học vấn, hoàn cảnh gia đình của từng thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2020 đảm bảo đúng luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định. Kết quả danh sách xét duyệt tổng cộng có 271 thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, trong đó có 172 thanh niên đủ điều kiện gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020; 49 thanh niên tạm hoãn gọi nhập ngũ theo điều 41 luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; 40 thanh niên tạm hoãn nhập ngũ năm 2020 do tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, học vấn thấp, hoàn cảnh gia đình, vắng mặt tại địa phương và 10 thanh niên xét tuyển vào dân quân tự vệ. Tại hội nghị nhiều ý kiến đóng góp được HĐNVQS xã Mỹ Lộc ghi nhận các ý kiến đề xuất và báo cáo về HĐNVQS huyện để xem xét quyết định và đề nghị thành viên HĐNVQS các ấp tiếp tục động viên gia đình và thanh niên khắc phục khó khăn để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quân sự năm 2020.

          Để hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2020, đồng chí Nguyễn Văn Năm – Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch HĐNVQS xã đề nghị các thành viên HĐNVQS xã cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể trong thực hiện các bước như: nắm và quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, làm tốt công tác sơ tuyển đảm bảo đúng độ tuổi, trình độ của các nam thanh niên để chủ động trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cũng như việc đảm bảo công tác tuyển quân đúng luật, đúng quy trình.

 

                                                                      Tin, ảnh: Nguyễn Dương


 


Các tin khác