Ngày 15/05/2019 16:44:16
Tam Bình: triển khai kế hoạch Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019

 

 

Thực hiện Quyết định số 974/QĐ – UBND, ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5) năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai, góp phần xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, trong đó đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai; nâng cao năng lực phòng chống thiên tai của chính quyền các cấp và người dân. Tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật, kiến thức về phòng chống thiên tai cho người dân tạo được sự đồng thuận, ý thức chủ động của nhân dân trong phòng chống thiên tai. Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Tam Bình xây dựng Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5) năm 2019.

Kế hoạch được triển khai sâu rộng trên địa bàn huyện, phù hợp với điều kiện tình hình thiên tai với từng địa phương góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ sang chủ động phòng ngừa thiên tai. Đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, lãng phí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương. Huy động được sự tham gia, phối hợp của các ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân đối với công tác phòng chống thiên tai.

Theo đó, chủ đề của Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019 là “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”. Thời gian thực hiện: Trong tháng 5 năm 2019 (các hoạt động hưởng ứng tập trung trong Tuần lễ Quốc gia từ ngày 15-22/5/2019). Nội dung kế hoạch bao gồm một số hoạt động chính như sau:

1. Hoạt động truyền thông, tuyên truyền:

a) Nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai.

- Hướng dẫn nâng cao kiến thức, kỹ năng về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong cộng đồng; các mô hình, bài học kinh nghiệm tại cộng đồng về phòng chống thiên tai.

- Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phòng chống thiên tai tại cơ quan, cộng đồng.

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai, công tác kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai như:

+ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ ban hành Quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai; Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh Quy định về quản lý, thu-nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Long.

+ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

+ Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ Về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

b) Hình thức tuyên truyền:

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

- Tuyên truyền thông qua lễ phát động, lễ ra quân hưởng ứng, hội nghị, hội thảo, sự kiện hưởng ứng…

- Tuyên truyền, cổ động trực quan, trực tiếp tại cơ quan và cộng đồng: áp phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu…; tuyên truyền qua các cuộc họp tại cơ quan, khu dân cư, buổi sinh hoạt tổ, câu lạc bộ; hệ thống loa phát thanh, truyền thanh xã, Thị Trấn tổ chức triển lãm tuyên truyền…

c) Khẩu hiệu tuyên truyền:

- “Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai(15-22/5) năm 2019”.

- “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”.

- “Chung sức phòng chống thiên tai giảm nhẹ thiệt hại”.

- “Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, cộng đồng giúp nhau trong phòng chống thiên tai”.

- “Các hộ gia đình chủ động gia cố, chằng chống nhà cửa phòng khi thiên tai xảy ra”.

- “Các hộ gia đình chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu đề phòng thiên tai xảy ra”.

Các khẩu hiệu tuyên truyền khác phù hợp đặc điểm, tình hình thiên tai tại địa phương.

2. Tăng cường kiểm tra, rà soát và thực hiện biện pháp nâng cao an toàn cho hệ thống công trình phòng chống thiên tai; công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó thiên tai tại các cấp và cộng đồng

a) Kiểm tra, rà soát và có phương án nâng cao an toàn cho hệ thống công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn; công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó thiên tai tại các cấp và cộng đồng theo phương châm “4 tại chỗ”.

b) Tổ chức rà soát và kiểm tra các biển cảnh báo đã cấm tại các khu vực, địa điểm có nguy cơ cao rủi ro thiên tai tại địa phương (khu vực sạt lở, có nguy cơ cao xảy ra sạt lở).

Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện (Phòng Nông nghiệp và PTNT): Hướng dẫn và kiểm tra BCH. Phòng chống thiên tai và TKCN xã, Thị trấn việc xây dựng và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai. Kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 trên địa bàn huyện. Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai tại trụ sở cơ quan. Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch của BCH. Phòng chống thiên tai và TKCN xã, Thị trấn để báo cáo BCH. Phòng chống thiên tai và TKCN  tỉnh.

- Đài truyền thanh huyện: Tuyên truyền rộng rãi với thời lượng, tần suất phù hợp về mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai, Ngày truyền thống Phòng chống thiên tai của Việt Nam (22/5) nhằm nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và người dân đối với công tác phòng chống thiên tai. Đưa tin các hoạt động của Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai, Ngày truyền thống Phòng chống thiên tai của Việt Nam (22/5) do BCH. Phòng chống thiên tai và TKCN xã, Thị trấn thực hiện nhằm tạo ra một chiến dịch truyền thông hiệu quả.

- Ban chỉ huy Phòng chống thiên & TKCN; UBND xã, Thị Trấn: Ban hành kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019 trên địa bàn. Tuyên truyền, phổ biến mục đích ý nghĩa và tổ chức lễ mitting hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai. Tăng cường các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó với thiên tai cho người dân, cộng đồng và trong trường học. Chỉ đạo cán bộ chuyên môn kết hợp với ấp kiểm tra, rà soát và có phương án nâng cao an toàn cho công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn; công tác chuẩn bị phòng ngừa, ứng phó thiên tai tại các cấp và cộng đồng theo phương châm “4 tại chỗ”. Tổ chức rà soát và kiến nghị cắm biển cảnh báo tại các khu vực, địa điểm có nguy cơ cao rủi ro thiên tai tại địa phương (khu vực sạt lở, có nguy cơ cao xảy ra sạt lở). Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, tờ phướn, hình ảnh về hoạt động phòng chống thiên tai của địa phương tại trụ sở UBND xã, Thị trấn./.

 

N.M

Các tin khác