Ngày 15/05/2019 14:49:43
Tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ năm 2019

 

Trong năm 2018, nhiều đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện các kế hoạch công tác phòng, chống cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn quản lý, thực hiện hiệu quả các mặt công tác vượt chỉ tiêu đề ra; phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an toàn, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện nhà.

Trong đó công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân về phòng, chống cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn, cứu hô ̣ được đẩy mạnh, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của đơn vị, cơ sở và quần chúng nhân dân. Nhiều vụ cháy nổ đã được lực lượng cơ sở, quần chúng nhân dân phát hiện xử lý kịp thời ngay khi mới phát sinh.

Tuy nhiên, tình hình cháy nổ năm 2018 diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Cụ thể trên địa bàn cả nước xảy ra 4.075 vụ cháy, nổ làm 112 người chết và 263 người bị thương. Tổng giá trị thiệt hại do cháy, nổ gây ra thiệt hại ước tính khoảng 1,7 nghìn tỷ đồng. Các vụ cháy tập trung chủ yếu ở địa bàn thành thị (chiếm trên 60% tổng số vụ cháy). Nguyên nhân cháy là do sự cố hệ thống điện và thiết bị điện chiếm trên 50%; nguyên nhân do vi phạm, sơ suất trong sử dụng điện, xăng dầu, khí đốt, hóa chất chiếm 30%...

Để góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong quản lý chặt chẽ các nguồn lửa, nguồn nhiệt, thận trọng trong việc sử dụng điện và các chất dễ cháy như: xăng, dầu, khí đốt, hóa chất; tăng cường công tác thường trực, chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để cứu người, cứu tài sản và dập tắt kịp thời nếu có cháy, nổ xảy ra bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân.

Củng cố ngay Ban chỉ huy phòng, chống cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; Quyết định điều động các lực lượng tham gia huấn luyện các thao tác phòng, chống cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của xã.

Đảm bảo kinh phí phuc̣ vu ̣cho công tác phòng, chống cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ như: Triển khai, huấn luyện, mua sắm trang thiết bị để phục vụ cho phòng, chống cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Củng cố lực lượng tại chỗ (Dân quân và Dân phòng) từ xã đến ấp, triển khai quán triệt cho toàn lực lượng và công tác phòng, chống cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phối hợp chặt chẽ các ngành liên quan, cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp kiểm tra từng hộ kinh doanh, mua bán và hướng dẫn phòng, chống cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật.

Xây dựng kế hoạch để tuyên truyền sâu rộng cho đoàn viên , hội viên và quần chúng nhân dân. Hướng dẫn cho nhân dân các thao tác phòng, chống cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, trang bị phương tiện, công cụ chữa cháy để khi phòng, cháy nổ xảy ra kịp thời cứu hộ, cứu nạn.

Đối với quần chúng nhân dân đa dạng hóa công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho hộ gia đình, tiểu thương, cơ quan, doanh nghiệp, trường học… thông hiểu một số kiến thức phổ thông về phòng, chống cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Rà soát bổ sung phương án phòng, chống cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ

 

                                                                Phan Đào

Các tin khác