Ngày 16/10/2017 13:44:53
Tam Bình: Tăng cường quản lý trồng cam sành trên đất lúa

 

           

                                               

            Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tam Bình vừa ban hành công văn số 63/PNN&PTNT, ngày 6/10/2017 về việc tăng cường quản lý trồng cam sành trên đất lúa. Theo đó: Tính đến nay, diện tích trồng cam trên nền đất lúa: 478,8 ha. Tập trung ở các xã Bình Ninh, Loan Mỹ, Ngãi Tứ, Tường Lộc, Mỹ Thạnh Trung, ....Ngành Nông nghiệp huyện tăng cường tổ chức tập huấn kỹ thuật, tọa đàm, tư vấn khuyến nông nâng cao nhận thức người sản xuất.

Tuy nhiên, đa số các hộ dân chủ yếu sản xuất tự phát, đặc biệt hộ thuê đất, nên sản xuất không theo vùng tập trung, ảnh hưởng đến các hộ sản xuất lúa lân cận. Thời gian tới để sản xuất cam sành trên đất lúa không ảnh hưởng đến sản xuất lúa Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đề nghị các xã thực hiện một số nội dung sau:

            1. Thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa như:

            a) Không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại: Không làm biến dạng mặt bằng, không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa;

            b) Phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa của cấp xã;

            c) Trường hợp trồng lúa đồng thời kết hợp với nuôi trồng thủy sản, cho phép sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy sản, nhưng phục hồi lại được mặt bằng khi chuyển trở lại để trồng lúa.

            2. Quản lý tốt công tác chuyển đổi trồng cam sành trên đất lúa đảm bảo tập trung theo vùng, từng khu vực khép kín. Nâng cấp hệ thống đê bao nội đồng đảm bảo tiêu, thoát nước tốt phục vụ sản xuất lúa và cam xuống ruộng an toàn trong mùa lũ. Ủy ban nhân dân xã chấp thuận cho dân trồng cam trên nền đất trồng lúa không để mâu thuẩn giữa trồng cam với trồng lúa. Trường hợp nhân dân đã trồng riêng lẻ, vận động nông dân củng cố bờ bao.

            3. Hạn chế cho thuê đất trồng cam do chỉ thuê trong vòng 5 năm và sau 2 năm trồng cho thu hoạch, chính điều này sẽ làm cây mau suy, dịch bệnh hoành hành và sử dụng nhiều thuốc hóa học gây tồn dư trong đất, ảnh hưởng đến môi trường.

            4. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trong quản lý trồng cam sành trên đất lúa, sản xuất sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm./.

 

Tin, ảnh: N.M

 

Các tin khác