Ngày 10/10/2017 16:58:25
Tam Bình: Tập huấn rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2017


Ngày 02/10, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017. Tham gia tập huấn có thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện; cán bộ giảm nghèo, công chức lao động - thương binh và xã hội, cộng tác viên xã hội xã, thị trấn; trưởng ấp, khóm; 

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 theo Thông tư số 17 ngày 28-6-2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; cách ghi thông tin vào các phiếu A, B, C. Quy trình hướng dẫn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều năm 2017, chú trọng các bước: Xác định, lập danh sách các hộ cần rà soát và điều tra rà soát; tổng hợp và phân loại hộ; việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải đảm bảo tính chính xác, dân chủ, công khai, công bằng và có sự tham gia của người dân…

Hội nghị tập huấn nhằm giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về các quy trình thực hiện điều tra, rà soát, từ đó xác định đầy đủ, chính xác danh sách hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; thống kê, phân tích thông tin hộ nghèo, cận nghèo và chiều thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2018 và định hướng, điều tra chính sách giảm nghèo cho giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Quốc Duy


Các tin khác