Ngày 10/10/2017 16:54:08
Tăng cường công tác quản lý các điểm, quầy thịt heo

 

 

Thực hiện công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc tổ chức, quản lý các điểm, quầy bán thịt heo cho người chăn nuôi heo tự tiêu thụ các điểm bán thịt heo tự phát. Theo đó, UBND tỉnh thống nhất duy trì các điểm, quầy bán thịt heo tự tiêu thụ hiện có theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 2063/UBND-KTN, ngày 30/5/2017 đến hết tháng 10/2017 (các địa phương không bố trí mới điểm, quầy bán thịt heo cho người chăn nuôi heo tự tiêu thụ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chỉ đạo ngành Thú y tuyên truyền đến người chăn nuôi tăng cường biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng tốt đàn heo trong thời điểm khó khăn hiện nay, tránh để xảy ra dịch bệnh trên vật nuôi và cũng không để xảy ra tình trạng tăng đàn đột biến khi giá heo tăng. Tổ chức giám sát, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y trong giết mổ, đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm; Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các huyện, Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các điểm bán thịt (thịt heo, thịt bò, thịt chó, …) không có giấy phép kinh doanh, không thực hiện đầy đủ các yêu cầu, điều kiện về kinh doanh thực phẩm.

Sở Công thương: Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra và xử lý các điểm bán thịt (thịt heo, thịt bò, thịt chó, …) không có giấy phép kinh doanh, không thực hiện đầy đủ các yêu cầu, điều kiện về kinh doanh thực phẩm trong thời gian qua. Nghiên cứu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh lập quy hoạch kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm từ chăn nuôi theo hướng chuỗi an toàn, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, …

Ủy ban nhân dân huyện: sắp xếp và bố trí các điểm, quầy bán thịt heo cho người chăn nuôi heo tự tiêu thụ có phù hợp với tình hình thực tế nhưng phải phù hợp với quy hoạch, không để xảy ra xung đột lợi ích với các hộ tiểu thương và mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý các điểm bán thịt (thịt heo, thịt bò, thịt chó, …) tự phát không có giấy phép kinh doanh, không thực hiện đầy đủ các yêu cầu, điều kiện về kinh doanh thực phẩm trong thời gian qua. Nhất là các điểm, quầy bán thịt không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, gây mất trật tự an toàn giao thông, làm mất vẻ mỹ quan đô thị./.

 

 

Tin: N.M

 

Các tin khác