Ngày 10/10/2017 16:50:29
Tam Bình: tăng cường tập huấn, tuyên truyền nâng cao chất lượng cam sành

 

 

Tính đến nay, diện tích vườn cây ăn trái toàn huyện 8.073 ha, đạt 103,5% (Kế hoạch 7.800 ha). Trong đó, diện tích trồng cam sành gần 3.000 ha. Năm 2017, ngành nông nghiệp kết hợp các địa phương vận động nông dân cải tạo vườn cây ăn trái diện tích 327,8 ha.

Tính riêng năm 2017, toàn huyện trồng mới 127 ha cam sành trồng trên nền đất lúa, lũy kế đến nay có 478,8 ha. Do diện tích trồng cam trên đất lúa chủ yếu là tự phát, cộng với nông dân trồng với mật độ dày, lạm dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật và chất kích thích tăng trưởng để cây cam cho thu hoạch nhanh, đặc biệt đối với hộ thuê đất để sản xuất. Vì vậy, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm do lưu tồn thuốc hóa học, chất kích thích tăng trưởng trong trái, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sản phẩm và thời gian bảo quản trái sau thu hoạch. Gây mất lòng tin đối với người tiêu dùng và uy tín thương hiệu cam sành Tam Bình.

Để khắc phục hạn chế trên, ngành Nông nghiệp huyện tăng cường tập huấn, tuyên truyền nâng cao chất lượng trái cam sành. Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh, giảng viên trường Đại học Cần Thơ (Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ) tổ chức tập huấn kỹ thuật, hội thảo Quy trình canh tác cam sành trên nền đất lúa, giải pháp kỹ thuật cải thiện chất lượng, mẫu mã hàng hóa và duy trì thương hiệu cam sành Tam Bình, cho nông dân ở xã Bình Ninh, Loan Mỹ; Huyện tổ chức tập huấn chuyên đề cam sành 6 cuộc; Tư vấn khuyến nông 12 cuộc. Bên cạnh đó, huyện đang vận động thành lập tổ trồng cam sành trên đất ruộng xã Bình Ninh, hỗ trợ sản xuất sản phẩm an toàn để định hướng liên kết bao tiêu sản phẩm và góp phần nâng cao giá trị, chất lượng trái cam sành và thương hiệu “cam sành Tam Bình”../.

 

Tin: N.M

Các tin khác