Ngày 10/10/2017 13:21:14
Tam Bình: Chỉ đạo thực hiện lịch thời vụ trên địa bàn huyện

 

 

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tam Bình vừa ban hành công văn chỉ đạo thực hiện lịch thời vụ đến cuối năm 2017 và năm 2018. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh đối với vụ Thu đông 2017, cần tập trung rà soát, kiểm tra các công trình đê bao chống lũ, có biện pháp bảo vệ đê bao, bảo vệ sản xuất phù hợp; chủ động sắp xếp lịch thời vụ thích hợp theo từng tiểu vùng sản xuất; sử dụng các giống lúa có khả năng chống chịu bệnh và cứng cây; lưu ý các đối tượng dịch hại nguy hiểm như rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá….: đối với cây màu lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện canh tác trong mùa mưa lũ.

 

 

 

Tam Bình khẩn trương thu hoạch lúa trên địa bàn

 

Để giảm nhẹ rủi ro do thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, nhất là cây lúa, các địa phương phải kiên quyết chỉ đạo chặt chẽ lịch thời vụ sản xuất vụ lúa tập trung cho các vụ từ Đông Xuân 2017-2018. Hè Thu 2018 và Thu Đông 2018. Trong đó, tập trung cho các mốc thời gian đề nghị sau:

- Vụ Đông Xuân 2017-2018: tập trung xuống giống từ tháng 10 đến tháng 12 (năm 2017) dương lịch;

- Vụ Hè Thu 2018: tập trung xuống giống từ tháng 2 đến tháng 4 dương lịch, vùng bị ảnh hưởng mặn có thể xuống giống từ tháng 4 đến tháng 5 dương lịch

- Vụ Thu Đông 2018: tập trung xuống giống từ tháng 6 đến hết tháng 7 dương lịch. (giảm diện tích xuống giống lúa chuyển sang cây trồng khác thích hợp).

Căn cứ vào điều kiện của địa phương, xây dựng lịch xuống giống cụ thể nhưng phải theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp và đảm bảo thống nhất tập trung theo từng khu vực. Mỗi đợt xuống giống cần tập trung dứt điểm từ 7-10 ngày không kéo dài thời gian xuống giống trong vụ.

          Những diện tích xuống giống không đúng lịch đã khuyến cáo thì không được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước nếu có dịch bệnh, nhiễm mặn xảy ra. Tập trung xuống giống rau màu theo đúng kế hoạch sản xuất của từng địa phương, đặc biệt khuyến khích chuyển đổi cây màu trên đất lúa ở những vùng gặp khó khăn về nước tưới./.

 

Tin, ảnh: N.M

Các tin khác