Ngày 27/09/2017 10:05:57
Tam Bình hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017

 

 

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn.

Được biết trong thời gian diễn ra Chiến dịch từ ngày 18/9/2017-24/9/2017 các ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân xã – thị trấn, trường học tùy vào điều kiện của từng đơn vị, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch trên địa bàn huyện như:

Tuyên truyền, phổ biến: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Nghị quyết số 24- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 35/NQCP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; ra quân làm vệ sinh môi trường; thu gom và xử lý rác thải; khơi thông cống rãnh, dòng chảy, nạo vét ao mương, hệ thống thoát nước; chăm sóc và trồng cây xanh; tổ chức míttinh, cuộc thi, bài viết và các lớp phổ biến kiến thực về bảo vệ môi trường,..

Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở nơi công cộng, trục đường chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở người dân cùng hành động bảo vệ môi trường; tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

Tin: Bảo Trân

Các tin khác