Ngày 27/09/2017 09:12:56
Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất nông nghiệp

 

Tam Bình là huyện thuần nông, cây lúa chiếm phần lớn diện tích toàn huyện. Theo đó, tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất này ngày càng một gia tăng do từ trước đến nay chưa có hoạt động thu gom xử lý các chất thải nông nghiệp, mà nhất là các loại bao bì, chai lọ đựng hóa chất bảo vệ thực vật thải bỏ, là chất thải nguy hại, do đó cần được thu gom, xử lý riêng.

Thực hiện Quyết định số 1980/QĐ-TTg,  ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn chi tiết về việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long. Huyện Tam Bình triển khai xây dựng mô hình thu gom, xử lý rác thải nguy hại đồng ruộng theo quy định tại Thông tư số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT, ngày 16/5/2016, về việc hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng.

Đến nay, các xã có xây dựng mô hình thu gom gồm xã Hòa Thạnh 02 hố, Hòa Hiệp 04 hố, xã Bình Ninh 10 hố. Huyện đang tiếp tục triển khai công tác thu gom và xử lý theo đúng quy định pháp luật; tiếp tục nhân rộng mô hình thu gom ở các xã còn lại đến cuối năm 2017.

                                                                               Tin: Trí Trọng

Các tin khác