Ngày 15/09/2017 08:38:33
Quan tâm Vai trò phụ nữ

 

Bác Hồ là người đầu tiên đề cập đến vấn đề giải phóng phụ nữ, Bác khẳng định vai trò, vị trí của họ đối với gia đình và xã hội. Đấu tranh đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ mà còn động viên, khuyên bảo, nhắc nhở chị em phải tự cố gắng học tập, sáng tạo vươn lên để thể hiện vai trò của mình trong xã hội. Bác còn nói "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức thêu dệt mà thêm tốt đẹp, rực rỡ".

Từ xưa đến nay chúng ta phải thừa nhận vị trí hết sức quan trọng của phụ nữ trong gia đình, họ có ảnh hưởng to lớn tới hạnh phúc và sự ổn định của gia đình. Là người vợ hiền, họ luôn luôn thấu hiểu chồng, sẵn lòng chia sẻ những ngọt bùi, đắng cay giúp người chồng luôn yên tâm công tác. Là những người mẹ hết lòng vì con cái, họ thực sự là những tấm gương cho con cái noi theo. Người mẹ luôn sẵn sàng hy sinh những lợi ích của bản thân, với ước nguyện cho con cái trưởng thành và giúp ích cho xã hội. Phía sau sự thành công của người đàn ông, luôn có bóng dáng của người phu nữ. Chính vì thế để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, người phụ nữ không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà, mà còn tích cực tham gia và gặt hái nhiều thành công rực rỡ trong các lĩnh vực xã hội, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, là chỗ dựa vững chắc trong gia đình, là niềm tin của đồng chí, đồng nghiệp. Phụ Nữ có vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội, chúng ta phải chú trọng và quan tâm nhiều hơn nữa, để Chị Em Phụ nữ có điều kiện cống hiến hết sức mình cho quê hương đất nước.

Trong điều kiện kinh tế hiện nay và hội nhập kinh tế quốc tế, bất cứ ở đâu trong lĩnh vực nào vai trò và hình ảnh của người phụ nữ cũng không thể thiếu. Chúng ta có quyền tin tưởng và hy vọng rằng người phụ nữ sẽ có một cuộc sống, một công việc, một vị thế ngày càng xứng đáng hơn với những gì mà chị em chúng ta luôn cần mẫn, nhiệt tình, chắt chiu, chịu khó và cống hiến cho cuộc đời này. Cán bộ nữ đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, đảm đang biết cách tổ chức, sắp xếp công việc gia đình, vừa hoàn thành tốt vai trò của người con, người vợ, người mẹ là nhân tố giữ gìn, xây dựng truyền thống gia đình chuẩn mực, sẵn sàng tham gia các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bài: Trần Cúc

Các tin khác