Ngày 16/05/2017 09:19:35
Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới huyện Tam Bình

 

 

 

Ngày 4/5/2017, ủy ban nhân dân vừa tổng kết 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới huyện Tam Bình. Theo tinh thần báo cáo trên qua 10 năm huyện đã thực hiện nhiều chương trình kế hoạch như: chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2006-2010; kế hoạch số 183/KH-BCĐPCBLGĐ phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn; kế hoạch khảo sát thu thập chỉ số phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2009-2015; thành lập Ban chỉ đạo thưc hiện mô hình phòng chống bạo lực gia đình, mô hình can thiệp giảm tiêu cực phòng chống bạo lực gia đình và mô hình giải tiêu cực tình hình phụ nữ kết hôn với người nước ngoài ...

Trong 10 năm qua Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện phối kết hợp với các ban ngành chức năng; Sở Lao động – thương binh và Xã hội, Hội liên hiệp phụ nữ tổ chức tập huấn triển khai tuyên truyền các nội dung trên cán bộ làm công tác bình đẳng giới các xã, thị trấn,  cộng tác viên ấp khóm, các đồng chí nữ hội đồng nhân dân cấp huyện, xã , đoàn thể, hội viên, hội phụ nữ cơ sở trong toàn huyện được trên 8.000 cuộc có 296.596 lượt người dự

Nhìn chung từ khi Luật bình đẳng giới được ban hành vai trò của phụ nữ ngày càng được nâng lên, chính sách đào tạo bồi dưỡng cũng được quan tâm hơn trước, tạo điều kiện cho chị em nữ nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị như: sau đại học, trung cấp, cao cấp chính trị…đã đưa đi đào tạo 477 cán bộ nữ chiếm 30,2%.

Hàng năm huyện và các xã, thị trấn đều có kiện toàn củng cố Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ sau khi có thay đổi thành viên Ban do chuyển công tác khác, đồng thời phân công cụ thể các ngành chức năng đảm nhận từng mục tiêu lĩnh vực thuộc chức năng của đơn vị  mình phụ trách. Đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa. Công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ cũng được quan tâm hơn, trong 10 năm qua đã đề bạt bổ nhiệm được 27 cán bộ nữ lãnh đạo các ban ngành và xã, thị trấn đây chỉ là một tỷ lệ rất thấp nhưng cũng thấy được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ thời kỳ mới tại địa phương

Tin: Phương Đức

Các tin khác