Ngày 08/02/2015 13:46:33
Hòa lộc, biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Sáng 3/2/2014,tại nhà văn hóa xã Hòa Lộc, Đảng ủy tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hòa lộc, biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sáng 3/2/2014,tại nhà văn hóa xã Hòa Lộc, Đảng ủy tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trên toàn xã có sự chuyển biến trong tư tưởng và nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các lực lượng và quần chúng nhân dân. Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Bác Hồ đã trở thành việc làm thường xuyên, gắn với nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân.

Từ học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi tập thể, cá nhân đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch “làm theo” bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị mình.

Trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều mô hình tốt, cách làm hay, chủ động, sáng tạo, đó là các tấm gương như hiến đất làm đường, xây dựng nhà ở thôn và các công trình dân sinh; các mô hình “Hũ gạo tình thương”, “nuôi heo đất ” của hội viên phụ nữ, … 

Hội nghị đã được nghe những tập thể, cá nhân điển hình chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong việc “học tập” và “làm theo” Bác. Qua đó đã gợi mở ra nhiều ý tưởng mới, những cách làm hay để phong trào thi đua ngày càng được phát huy, lan tỏa sâu rộng hơn góp phần xây dựng Đảng bộ xã Hòa Lộc vững mạnh.

Tại hội nghị, Đảng ủy đã tặng giấy khen cho 14 cá nhân, tiêu biểu có nhiều thành tích trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Các cá nhân nhận giấykhen

 

Ngọc Diện

Các tin khác