Ngày 08/02/2015 12:24:59
Hội nghị lần thứ 19 – Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tam Bình khoá X
Ngày 26/12/2014 tại Hội trường Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tam Bình đã tổ chức hội nghị lần thứ 19 – Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá X.

Hội nghị lần thứ 19 – Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tam Bình khoá X

Ngày 26/12/2014 tại Hội trường Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tam Bình đã tổ chức hội nghị lần thứ 19 – Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá X.

Về dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lữ Quang Ngời- Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy huyện Tam Bình; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá X, Bí thư các chi, đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện uỷ, Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện và Bí thư Đảng uỷ của các xã, thị trấn trong toàn huyện. 


Đồng chí Lữ Quang Ngời- Phát biểu khai mạc hội nghị
 

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Lữ Quang Ngời - Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Trên cơ sở kiểm điểm đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2014 cần phát huy những mặt mạnh và nghiêm túc khắc phục những mặt còn hạn chế trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng thời, đồng chí đề nghị các đại biểu dự hội nghị cần có sự tập trung, nêu cao trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong huyện, phân tích, bổ sung thêm những giải pháp sát thực, khả thi, phù hợp với điều kiện của huyện để chủ động triển khai thực hiện tốt hơn các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2015.

Theo báo cáo: Năm 2014, năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn do chịu ảnh hưởng khó khăn chung về kinh tế - xã hội của cả nước và của tỉnh, áp lực do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cùng với những diễn biến bất thường của tình hình thời tiết… Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự chủ động vào cuộc của các ngành, đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân nên các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2014 đều cơ bản hoàn thành. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển đúng hướng, đạt hiệu quả. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ duy trì phát triển; các dự án, công trình được khởi công, hoàn thành, đưa vào sử dụng đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình và phát huy hiệu quả thiết thực. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được huyện, các xã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và được nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, xã hội được tăng cường, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, các chính sách xã hội, chính sách ưu đãi được triển khai sâu rộng . Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng, chống dịch được quan tâm chỉ đạo thực hiện, không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn huyện.

Các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đều hoàn thành và đạt hiệu quả; công tác bảo vệ an ninh chính trị giữ vững trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác cải cách hành chính đã đi vào nề nếp và đạt được những kết quả tốt.

Công tác kiểm tra, giám sát thi hành Điều lệ Đảng được thực hiện nghiêm túc. Đã xử lý nghiêm, đúng quy định các trường hợp vi phạm. Cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, hăng hái thi đua, lao động sản xuất.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trong đó tập trung một số vấn đề như: công tác xây dựng nông thôn mới; công tác xây dựng Đảng; quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng; công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức chính trị trên địa bàn dân cư,… Đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trong năm tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lữ Quang Ngời- Bí thư Huyện ủy thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tiếp thu nghiêm túc những ý kiến và những đóng góp của đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục giữ vững thống nhất trong xây dựng đảng, chính quyền, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng hệ thống đảng trong sạch, vững mạnh gắn với việc khắc phục những khuyết điểm yếu, kém; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giỏi chuyên môn. Đồng thời đề nghị tất cả các đảng bộ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong huyện cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường; chủ động nắm bắt thời cơ, khắc phục khó khăn; phát huy tiềm năng lợi thế để thực hiệu có hiệu quả các mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Tin, ảnh: AT, NT

Các tin khác