Ngày 08/02/2015 11:59:59
Tam Bình:Phấn đấu đạt giá trị sản xuất nông nghiệp 110 triệu đồng/ha/năm
Tam Bình hiện có trên 14.000ha đất trồng lúa và màu và hơn 7.600ha vườn cây ăn trái.

Tam Bình: Phấn đấu đạt giá trị sản xuất nông nghiệp 110 triệu đồng/ha/năm

Tam Bình hiện có trên 14.000ha đất trồng lúa và màu và hơn 7.600ha vườn cây ăn trái. Nhờ ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên cây trồng, nhất là trên cây lúa; năm 2014 Tam Bình đã đạt tổng giá trị sản xuất nông nghiệp – thuỷ sản lên đến hơn 3.260 tỷ đồng, tăng 1,1% so với Nghị quyết và tăng 2,62% so với năm 2013. Với kết quả trên đã góp phần nâng thu nhập bình quân năm 2014 ở huyện này lên 25,75 triệu đồng/người/năm, tăng 0,25 triệu đồng so với năm 2013.

Theo kế hoạch năm 2015, Tam Bình phấn đấu nâng thu nhập bình quân trên địa bàn lên 26,5 triệu đồng/người/năm, tăng 0,75 triệu đồng so với năm 2014. Để đạt chỉ tiêu này, trên mặt trận nông nghiệp, năm 2015 Tam Bình tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng chi phí đầu tư thấp, giống chất lượng cao, đầu ra thuận lợi; trong đó đáng chú ý nhất là áp dụng biện pháp 3 giảm 3 tăng trên cây lúa, nâng diện tích cánh đồng mẫu lớn; mở rộng diện tích màu và cây ăn trái; phấn đấu đến cuối năm Tam Bình đạt giá trị sản xuất nông nghiệp ở địa phương lên 110 triệu đồng/ha/năm.

Được biết, năm 2014 từ các nguồn vốn huy động được, Tam Bình đã đầu tư nhiều tỷ đồng hỗ trợ nông dân cãi tạo 298ha vườn già cỗi, kém hiệu quả kinh tế; trồng mới gần 40ha vườn và xuống giống 5.066ha cây màu; trong đó có 1.900ha trồng trên đất lúa.

Trọng Dân

Các tin khác