Ngày 08/02/2015 10:03:16
Ban Dân vận Huyện ủy Tam Bình tổng kết công tác dân vận năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015
Ngày 08/01/2015, Ban Dân vận Huyện ủy Tam Bình tổng kết công tác dân vận năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Ban Dân vận Huyện ủy Tam Bình tổng kết công tác dân vận năm 2014

và triển khai nhiệm vụ năm 2015

Ngày 08/01/2015, Ban Dân vận Huyện ủy Tam Bình tổng kết công tác dân vận năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Ông Võ Thanh Vân- Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Trần Văn Dũng- Phó bí thư thường trực Huyện uỷ- Chủ tịch Hội đồng nhân dân;dự chỉ đạo; ông Phan Văn Đàng- Trưởng ban dân Huyện uỷ,cùng lãnh đạo các ban ngành trong huyện và 17 xã- thị trấn trong toàn huyện Tam Bình tham dự hội nghị.

Năm 2014, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, công tác dân vận của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Đại bộ phận các tầng lớp nhân dân đều chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc dận động do địa phương phát động. Từ đó, góp phần thiết thực vào hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ huyện đến cơ sở.

Bên cạnh, Ban Dân vận huyện ủy còn triển khai, quán triệt về thực hiện nghị quyết 25/TW của hội nghị Trung ương 7 về “ Tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình hiện nay” trong nội bộ được 32 cuộc, có 5.898 người dự; trong đó có 4.127 đảng viên, đạt 100% so số đảng viên triệu tập; tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên và nhân dân được 2.700 cuộc, có 90.897 lượt người dự. Ngoài ra Ban dân vận còn tham mưu cho Huyện uỷ: Tổ chức làm việc định kỳ hàng quý với Ban dân vận, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể huyện được 04 cuộc, ( quý IV/2013, quý I,II,III/2014). Đưa chỉ tiêu công tác dân vận, phong trào thi đua “ Dân vận khéo ” vào Nghị quyết năm 2014. Triển khai tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng ra đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW, kết luận 57-KL/TW; báo cáo sơ kết 5 năm Kết luận 62-KL/TW, thông báo Kết luận 292-TB/TW, tổng kết 10 năm thực hiện Thông báo 160-TB/TW, Quy định 123-QĐ/TW. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận tô quốc, Đại hội Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp huyện và cơ sở. Ban dân vận huyện uỷ còn nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào lao động, sản xuất; phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở đối với những vấn đề dân được biết, được bàn và được quyết định. Ban Dân vận Huyện ủy còn tập trung vận động đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận và các tổ chức, đoàn thể không ngừng nỗ lực, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được giao.


Ông Võ Thanh Vân- Phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận vẫn còn gặp những khó khăn, hạn chế: Công tác tuyên truyền Nghị quyết của Đảng tuy có tiến bộ, hiệu quả cao hơn trước nhưng đôi khi còn chậm so với thời gian quy định. Việc giám sát tuyên truyền Nghị quyết, tham dự sinh hoạt lệ chi đoàn, chi hội ấp, khóm của các đoàn thể có lúc, có nơi chưa thường xuyên. Việc triển khai thực hiện tiêu chí nông thôn mới mà các đoàn thể đăng ký còn chậm, thiếu chủ động.

Phát biểu với hội nghị, ông Võ Thanh Vân đánh giá cao công tác dân vận của huyện Tam Bình trong năm qua và phát huy kết quả này trong những năm sau để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của huyện và các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Những mặt hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, ông ; ông Trần Văn Dũng- Phó bí thư thường trực Huyện uỷ- Chủ tịch Hội đồng nhân dân chỉ đạo: Năm 2015, Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy để triển khai thực hiện nghị quyết 25/TW về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; phối hợp triển khai thực hiện chương trình hoạt động giữa Ban Dân vận với các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tập trung nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã.

Dịp này, Huyện ủy tặng giấy khen cho 07 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2014.

Tin, ảnh: AN

Các tin khác