Ngày 09/06/2014 14:39:57
Tam Bình thông báo nhanh kết quả hội nghị trung ương 9 khóa XI và tình hình biển Đông
Ngày 26/05/2014, Huyện ủy Tam Bình tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị trung ương 9, khóa XI và phổ biến một số nội dung liên quan tình hình Biển Đông trong những ngày gần đây
Ngày 26/05/2014, Huyện ủy Tam Bình tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị trung ương 9, khóa XI và phổ biến một số nội dung liên quan tình hình Biển Đông trong những ngày gần đây. Đồng chí Lữ Quang Ngời – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí cán bộ hưu nguyên huyện ủy viên, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, Ban thường vụ Đảng ủy cơ sở, chi ủy viên chi bộ cơ sở, 30 cán bộ đoàn viên là đảng viên tiêu biểu. 

Đồng chí Nguyễn Thế Thảo – Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, đã thông báo nhanh đến các cán bộ chủ chốt của huyện về những vấn đề đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương 9, khóa XI như: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khoá VIII về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; định hướng chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; việc lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI về xây dựng Đảng; tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện.

Thông tin về tình hình Biển Đông xung quanh vấn đề Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta, ông Lữ Quang Ngời - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, cho biết Trung ương đã khẳng định: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giải quyết những bất đồng, tranh chấp bằng giải pháp hoà bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và những thoả thuận giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Trung Quốc; đồng thời giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước.

Tin, ảnh: Kim Tuyến

Các tin khác